Vi måste få ner antalet dödsfall i arbetet

Antalet dödsfall i arbetet är inte en uppmuntrande läsning. Ser vi till de senaste åren har vi haft en uppåtgående trend vilket visar på att det behövs krafttag för att komma tillrätta med det här problemet. Det första man måste göra är att se närmare på vad de olika dödsfallen beror på. Sedan får man gå in och korrigera säkerheten för att göra våra arbetsplaster säkrare för de som jobbar där. Arbete på hög höjd måste inkludera kurser i hur man säkrar verktyg och personal, och arbete på väg måste få bättre hjälpmedel. Industrier och andra arbetsplaster måste också bli tryggare och genom att ställa högre krav på ledningen kan arbetare känna sig mer trygga. 

2019 ser inte bra ut

Redan i januari 2019 var det hela 9 stycken som dog i arbetet. Av dessa 9 var det tre personer som dog på grund av en fallolycka. Övriga dödsfall beror på trafikolyckor, 3 st, fallande gods, 2 stycken och en person som blivit träffad av en tryckluftsslang som lossnat från en tryckluftsborr. Samtliga dödsfall hade kunnat förebyggas! Genom att få bort tidspress och stress hade vi sluppit se gods falla på människor då man hade haft mer tid att säkra godset. Fallolyckor ska aldrig behöva inträffa om korrekt säkerhetsutrustning används och trafikolyckor hade minskat rejält om alla visade mer hänsyn i trafiken. Vänstern anser att alla ska kunna gå hem efter en arbetsdag, och vi vill därför se att man jobbar hårdare för att göra våra arbetsplaster säkra. 

16 Feb 2019