Är hårdare straff en lösning?

Det finns de som menar att straffen i Sverige är för låga. För låga för vem då undrar vi? Vill vi skapa ett fängelsesystem som de har i USA där många blir än värre brottslingar under sin tid bakom lås och bom, eller vill vi ha en fungerande vård som gör att de kriminella får en tro på framtiden och ser andra vägar i livet än brottets bana? 

Det svenska systemet fungerar

I Sverige har vi under många år arbetat med kriminalvård och oavsett vilken typ av brottmål (som du kan läsa mer om på https://www.brottmål.com) så har det visat sig vara en bra väg mot ett liv utan kriminalitet. Men det kräver också att den intagne har en egen vilja att förändra sitt liv. Det går bara att vårda den som vill bli vårdad. Och det är här som de som yrkar på hårdare straff får vatten på sin kvarn. 

Samhällsskyddet är viktigt det med

Utöver vård så betyder ett fängelsestraff också att den intagne är borta från gatorna under en period och kan därmed inte begå nya brott. Högerpartier pekar på detta faktum, och tenderar att glömma bort den vårdande delen, vilket har fått gehör hos stora delar av befolkningen. Men det finns en stor nackdel med att låsa in människor under lång tid - Man kan skapa ett monster som hatar allt! 

Det betyder inte att vi på den vänstra delen av politiken inte förstår vikten av att farliga våldsbrottslingar, och kanske framför allt de som är djupt sjuka, bör hållas borta från våra gator till den dag de inte längre utgör ett hot. Det är alltså fler sidor på myntet än man kan tro vid en första anblick. 

Fängelse är inte hämnd

En sak som är viktig att ha med i diskussionen är att ett straff inte ska handla om att hämnas mot brottslingen. det spelar ingen roll hur hemska brott hen har begått. Det är vård och samhällsskydd som ska styra straffets längd och inte hur arga folk är på Facebook när de läser om brottet som begåtts. Vi måste tro att en människa kan förändras till det bättre, annars kan vi lika gärna återinföra dödsstraff? 

27 Jul 2020