Bygg för framtiden

Bygg för en hållbar framtid

Vi står idag inför en kris. Bostadsmarknaden har ett underskott på bostäder och det gör att de som byggs idag blir dyra. Det gäller både hyresrätter och egna villor och inte minst bostadsrätter som har blivit extremt dyra, särskilt i de större städerna. Det som behövs är alltså nya hus, och då inte bara hyreshus utan också villor så att vi får en naturlig rotation på inflyttningar och utflyttningar. Samtidigt kämpar vi med en annan kris, som är mer global, och det är klimatet. Alla är vi medvetna om Gretas kamp för klimatet och även när det gäller husbyggen kan vi se till att vi får en mer hållbar framtid. 

Hur då?

Vi är inte många som vill tillbaka till 1800-talet när det gäller bostäder. Knappt någon i Sverige skulle trivas med att ha en vedspis och leva utan ström. Det moderna valet är lågenergihus - hållbara hus. Alltså hus som sparar på den energi vi har, och inte drar för mycket ström. Det finns olika lösningar på detta och Trivselhus, som säljer hållbara hem, har bra lösningar. Man kan använda hållbara material när man bygger, och man kan använda sig av byggmetoder som inte påverkar klimatet negativt mer än nödvändigt. Uppvärmning med markpump är ett annat sätt att få en mer hållbar nybyggnation, samt lösningar med solceller. Det går att bygga nya bostäder som ger oss en bra framtid. Både vad det gäller själva boendet och vårt klimat. 

19 Sep 2019