Vad skulle hända om man avkriminaliserar narkotika?

I Sverige är det olagligt att inneha narkotika för eget bruk och det läggs ned otroligt mycket resurser på att dela ut straff för narkotikabrott. Om de pengarna, och den tid, man lade ned på att döma missbrukare istället användes till att vårda och motivera dem så skulle vi kanske se ett mindre antal missbrukare än vi gör idag när narkotika är förbjudet. På 70-talet hade vi en mer liberal syn på narkotika än vi har idag, och ändå har antalet missbrukare inte minskat. Vad skulle då hända om vi avkriminaliserar droger? Att göra det lagligt att inneha för eget bruk? 

Portugal har visat vägen

År 2001, alltså för 17 år sedan, tog Portugal steget och legaliserade droger. Det befarades att antalet missbrukare skulle skjuta i höjden och att situationen skulle bli ohållbar. Så blev det inte. Nu, mer än 15 år senare, kan man inte se någon ökning alls. Det vi däremot har sett är att de har en väl fungerande missbruksvård där allt fler får den hjälp de behöver för att ta sig ur missbruket. Norge jobbar idag mot samma mål. Det gör att polisen frigörs för att ta hand om mer allvarliga brott, och de resurser som tidigare lagts på att lagföra människor nu kan gå till att vårda dem. Det är en win win situation och något som våra politiker bör kolla på. Vi är inte där än, i en utfrågning i augusti svarade samtliga politiker nej på frågan om vi borde legalisera droger. Vi får se hur det går för Norge. 

7 Dec 2018