Företag som växer är Sveriges framtid

Unga svenska företagare är framtiden

Även om globalisering har fört mycket gott med sig så har det haft vissa nackdelar. En hel del av den företagarverksamhet vi sett i landet har flyttat utomlands och om vi vill kunna ha en fullt fungerande välfärd, en skola att vara stolt över och kunna ta hand om våra gamla så måste vi få företagen att stanna kvar i landet. Det ger jobb, det ger tillväxt och det ger en stark ekonomisk framtid. Vi som är till vänster på den politiska skalan anser inte, trots vad många verkar tro, att fri företagsamhet är fel; vi anser bara att de ska bidra mer till statskassan än de gör idag. 

Här växer det så det knakar

Det finns dock städer i Sverige där man vågar satsa på företagen och en av de städerna är Lund. Där byggs det nya lokaler för företag och många gamla lokaler förnyas och renoveras för att kunna erbjuda företagen bra kontorslokaler i Lund såväl som lagerbyggnader, affärsbyggnader och mycket mer. Driver du ett företag som du vill expandera, eller vill komma närmare den europeiska marknaden, så är Lund ett mycket bra alternativ där klimatet för företagare blir bättre för var dag som går. Vår förhoppning är att andra städer väljer att följa med och gör oss till en nation som kan producera allt vi behöver här hemma, och kan se till att ge svenska ungdomar jobb. 

 

9 Aug 2019